Menu

nieuwe woningtypologieën voor duurzame wijk Sint-Niklaas

Verkavelingsontwerp en -aanvraag met duurzaamheidscharter voor woonuitbreidingsgebied Zonneken in St.-Niklaas

  • opdrachtgever: Beernaert’s Werken bvba / Immobiliën JPO N.V
  • ontwerp: verkavelingsontwerp en -aanvraag met duurzaamheidscharter voor woonuitbreidingsgebied Zonneken in St.-Niklaas voor 100 woongelegenheden
  • oppervlakte 46.000 m2
  • in samenwerking met NuvolaB (It) en studiegroep Irtas

Het plan voor de woonwi jk (ca 100 gezinnen) vertrekt van het breder masterplan Bellestraat-Zonneke (via de Open Oproep opgesteld door architectenbureau Maenhout). Het betreft een wooninbreidingsgebied, ingesloten tussen de doorlopende lintbebouwing van het Zonneke en de Heidebaan. De site wordt ingedeeld in 8 woonvelden die ieder worden gelinkt aan een eigen woningtypologie. Hierop wordt grondig ingegaan om een welbepaald coherent sfeerbeeld te bekomen. De individuele percelen zijn gericht op de landschappelijk kwalitatieve randen, in het centrum bevinden zich meergezi nswoningen, en centraal een park met een vijver. Er worden 20% sociale woningen voor zien. De wijk is ontsloten via één enkele weg, dit om het residentiële karakter te versterken en sluipverkeer te voorkomen. Het onregelmatige binnengebied wordt ontsloten adhv één centrale groene laan en twee woonstraten. De oppervlakte van de wegenis is tot het minimum beperkt om meer plaats te geven aan groenzones en traag verkeer.

Duurzame en sociale principes, de sterke mix van ongebruikelijke typologieën en de ecologische aanleg van het openbaar domein zijn verankerd in verkavelingsplannen en -voorschr iften, met harde garanties voor de Stad. De stad die mede aan de basis ligt van dit project, door een kwalitatief masterplan aan te reiken. Het resultaat is immers sterk afhankelijk van het proces dat er aan vooraf gaat.

Interesse om met ons samen te werken? Contacteer ons