Menu

landelijk woonerf - Melsele

Nieuwbouw van 9 sociale koopwoningen rond een gemeenschappeljk woonerf.

  • opdrachtgever: SHM Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting -Beveren
  • opdracht: architectuur en stabiliteit
  • bouwjaar: 2014 - 2015

Het ontwerp bestaat uit drie bouwblokken van telkens drie woningen met twee halfopen woningen en één gesloten in het midden. Het betreft telkens woningen van het type 3/5.
Gezien de landelijke omgeving van het project is er geopteerd voor een hoevetypologie om de bouwblokken wat betreft schaal, materialen en inplanting harmonieus in te passen in de omgeving. De bouwblokken krijgen een lichte inclinatie tov de rooilijn en sluiten links en rechts aan de bestaande voorbouwlijn. Door te werken met een gemeenschappelijke toegang tot het terrein wordt de gracht vooraan grotendeels open gehouden. Dit behoudt het groene, landelijke karakter van de buurt enerzijds en garandeert een goede waterhuishouding van het terrein anderzijds.

De woningen zijn compacte volumes met een compacte circulatie door oa de beide trappen boven elkaar te positioneren en de hallen te midden van de woning te voorzien. De hoge leefruimte (3m) geeft een zeer ruim en licht karakter aan de leefruimte. Het raam achteraan aan de eetkamer wordt tot op volle hoogte voorzien zodat het licht diep in de woning valt. Op deze wijze wordt een zeer aangename leefruimte gecreëerd zonder meerkost of verlies aan ruimte elders.

Interesse om met ons samen te werken? Contacteer ons