Menu

nieuwbouwwoning in beschermd dorpsgezicht - Sint-Pauwels

opdracht: architectuur en stabiliteit
bouwjaar: in uitvoering

Site in beschermd dorpsgezicht

De bouwplaats is een voormalig erf met woning en stallen en bevindt zich in een zeer landelijke woonomgeving met overwegend open bebouwing. Het terrein is momenteel bebouwd met een eengezinswoning, een oude varkensstal centraal op het perceel en stallen i. Op de positie waar voordien een oude dwarsschuur stond die door de vorige eigenaar zonder definitieve afbraakvergunning werd gesloopt, wordt deze heropgebouwd. Het uitzicht en de positie van deze schuur gebeurde in samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed en stedenbouw Sint-Gillis-Waas . De achterliggende stallen worden afgebroken en vervangen door een open eengezinswoning.

Dwarsschuur met oogartsenpraktijk en zwembad

De dwarsschuur wordt vormgegeven in een traditionele architectuurstijl. De verschillende kroonlijsthoogtes en dakhellingen tussen voor- en achterkant, gecombineerd met een wolfsdak aan de straatzijde, is typerend voor de oude hoeven van het Waasland. Verder wordt de dwarsschuur gekenmerkt door het gebruik van houten beplanking. De puntgevel aan de noordzijde wordt volledig in ere hersteld door het gebruik van houten timmerwerk met boombrede planken naar analogie met de originele schuur, in het kader van het beschermd stads- en dorpsgezicht. Voor de inkom van de praktijk werd gekozen om deze te accentueren d.m.v. een moderne zwartgelakte stalen luifel die doorloopt over de bovenslag van het raam in de kopgevel om het verschil tussen het origineel basisvolume en de nieuwe ingreep duidelijk te accentueren. De puntgevel aan de zuidzijde valt buiten het effectieve straatzicht en is erfgoedkundig minder dwingend. Toch werd ervoor gekozen deze gevel ook met hout uit te werken, weliswaar met een hedendaagse detaillering. De glaspartij op het zuiden wordt met houten luiken bekleed als zonnewering. De dakbedekking werd ook in functie van de cultuurhistorische aspecten op initiatief van de opdrachtgever en in overleg met erfgoed volledig voorzien in riet.

Aangepaste hedendaagse nieuwbouwwoning

Het gebruik van verlijmd rood-bruin genuanceerd gevelmetselwerk in combinatie met bijpassende tegelpannen maakt van de woning een monoliet volume. De keuze van beperkte kroonlijsthoogtes en hellend dak met de nok evenwijdig met de straat, is analoog aan de af te breken schuren en zorgt voor een homogene volumewerking op het erf samen met de andere gebouwen. Het gebruik van zwartgelakte stalen elementen in het dak en als luifel aan de inkom, accentueren de ingreep op het basisvolume op analoge wijze als bij de schuur en de andere woning.

Op het perceel bevindt zich ook een oude varkensstal voor de woning die zal dienstdoen als bijkomende buitenberging. Deze varkensstal maakt eveneens deel uit van het beschermd dorpsgezicht. De stal wordt gerestaureerd en wordt eveneens afgewerkt met riet, aan beide zijden voorzien van een wolfsdak. De bestaande opening van de toegangspoort in de zijgevel wordt in functie van het nieuwe gebruik vergroot en afgewerkt in horizontale beplanking.

De oude mestvaal wordt ook mee geïntegreerd in het ontwerp. Deze zone wordt voorzien als open infiltratiebekken.

Interesse om met ons samen te werken? Contacteer ons